Om mig

Jag har de senaste sjutton åren arbetat på myndigheten Sveriges geologiska undersökning (SGU) som huvudredaktör. I arbetet ingick att ha huvudansvaret för språkgranskning av innehållet i och utseendet av de flesta publikationer som producerades. En stor del av dessa publikationer var skrivna på engelska varför jag är van att både språkgranska och korrekturläsa engelska texter såväl som svenska. Sammantaget har jag sett till att mer än 600 publikationer (bl.a. broschyrer, böcker, vetenskapliga rapporter och kartor) färdigställdes under mina år på SGU.

Jag jobbade också med formgivning av SGUs tidigare webbplatser samt planering, formgivning och genomförande av utställningar, konferenser och mässor. En lång period ingick också ansvar för myndighetens grafiska profil, både framtagning, implementering och underhåll av denna. Jag hade också ansvar för översyn och underhåll av kartografiska manér för alla SGUs tryckta och digitala kartor (symboler, färger).

Jag har en bakgrund som berggrundsgeolog men började redan i slutet av 1980-talet att arbeta med digital framställning av tryckoriginal. Till en början var detta mest en tjänst åt vänner och bekanta men bedrevs senare i ett eget företag parallellt med andra anställningar.

Mina huvudsakliga arbetsverktyg är Adobe-svitens program, främst Indesign, Illustrator, Photoshop och Acrobat. Jag har också jobbat mycket i ArcGIS, främst för att framställa kartor till olika publikationer. Självklart behärskar jag även Microsoft Office-program som Word, Excel och Powerpoint.

Jag flyttade till Luleå från Uppsala 2014 och sedan slutet av 2015 driver jag eget företag.

 

Tellurit AB ▪ Varvsgatan 41 ▪ 972 32 Luleå ▪ 070-372 48 28 ▪ info@tellurit.se